Algemene voorwaarden

Algemeen
De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Basic Beauty en een cliënt waarop Basic Beauty deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Inspanningen schoonheidssalon

 • De schoonheidsspecialiste van Basic Beauty zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 • De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan schoonheidsspecialiste worden gemeld.
 • De schoonheidsspecialiste van Basic Beauty is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft verstrekt aan schoonheidsspecialiste
 • De schoonheidsspecialiste van Basic Beauty zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.

Aansprakelijkheid

 • Basic Beauty is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste van Basic Beauty is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.
 • Basic Beauty is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.

Geheimhouding

 • De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling en / of ieder andere vorm van communicatie. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de schoonheidsspecialiste verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Afspraak afzeggen

 • Bij verhindering dient de afspraak minimaal 48 uur van te voren te worden afgemeld, dit kan via 06 – 14 28 43 94 (evt. voicemail of appje).
 • Zegt u korter dan 48 uur van te voren af of komt u niet opdagen ben ik helaas genoodzaakt de ingeboekte behandeling in rekening te brengen. Cadeaubonnen/acties of aanbiedingen komen te vervallen.

Overige zaken

 • Behandeling en verkoop uitsluitend op afspraak (telefonisch of per e-mail);
 • Vanwege de gewenste rust en ontspanning vragen wij u vriendelijk uw mobiele telefoon uit te schakelen.
 • Wilt u zo vriendelijk zijn zich aan de afgesproken tijd te houden. Hierdoor zijn ook wij in staat ons aan de overeengekomen tijden te houden met de klanten die voor en/of na u komen.
 • Het is niet mogelijk aangeschafte producten/apparatuur te retourneren, dit om de garantie te kunnen geven dat alle producten nieuw/niet gebruikt zijn.
 • Alle aanbiedingen zijn tijdelijk geldig, zolang actie voorraad strekt.
 • Aan sommige aanbiedingen zitten voorwaarden verbonden.

Betaling
Basic Beauty vermeldt prijzen van behandelingen en producten op haar website. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per online bankieren te voldoen.

Slechts na overleg met Carla Breedveld kan er achteraf betaald worden middels een factuur. De betalingstermijn bij uitgestelde betaling via facturering is uiterlijk 2 werkdagen. Bij het niet nakomen van de eerste betalingstermijn stuurt Basic Beauty de cliënt een 1e herinnering/betaalverzoek, vervolgens een 2e herinnering. Na de 2e herinnering geeft Basic Beauty de vordering over aan een bevoegd incasso bureau.

Beschadiging en diefstal
Basic Beauty heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Basic Beauty meldt diefstal altijd bij de politie.

Klachtenprocedure
U kunt de procedure hier bekijken, in de salon is een afgedrukt exemplaar verkrijgbaar.