Privacy en cookieverklaring

Privacyverklaring persoonsgegevens

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Carla Breedveld / Basic Beauty verwerkt van haar klanten. Carla Breedveld / Basic Beauty verwerkt u persoonsgegevens indien u gebruikt maakt van onze diensten. Geadviseerd wordt om deze Privacyverklaring regelmatig door te lezen en te bewaren in uw eigen administratie.

Verantwoordelijke persoon
Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is: Carla Breedveld, telefoon 06 – 14 28 43 94 en e-mail mail@carlabreedveld.nl

Welke gegevens verwerkt Carla Breedveld / Basic Beauty met welk doel
De volgende persoonsgegevens worden bewaard:

 1. Voor- en achternaam, geboortedatum en geslacht;
 2. Adresgegevens;
 3. Telefoonnummer en email adres;
 4. Intakeformulier met huiddiagnose, eventuele gezondheidsgegevens, en indien van toepassing leefstijl;
 5. Productgebruik van gegeven behandeling en product gebruik / verzorging huid privé.

Carla Breedveld / Basic Beauty verwerkt boven genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor:

 • Communicatie en contact over te maken afspraken, herinnering gemaakte afspraak en de annulering van afspraken tevens voor afhandeling van uw betaling / betalingsherinnering;
 • Het versturen van uitnodigingen en informatie over de diensten van Carla Breedveld / Basic Beauty, beantwoorden van vragen en geven van adviezen, aanbiedingen en nieuws;
 • Het reageren op uw bestelling, (aan)vraag en/of boeking en om bestelde goederen bij u af te leveren;
 • Om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

Uw gezondheidsgegevens en huiddiagnose worden gebruikt om deze in de voortgang van de behandelingen en eventuele huidafwijkingen te monitoren i.v.m. contra- indicaties bij diverse behandelingen tevens voor evt. aanpassingen;

De informatie over productgebruik van de gegeven behandeling en privé gebruik wordt gebruikt om bij eventuele huidreacties na te gaan voor welk product er een overgevoeligheid bestaat, afstemmen van de behandeling op uw huidtype, volgen van vorderingen; huidconditie, aanpassingen i.v.m. huidverbetering en verandering huidconditie;

Bij het bezoek van de praktijk door een minderjarige wordt er toestemming gevraagd aan ouders / verzorgers over het verwerken van persoonlijke gegevens van de minderjarige.

Gebruik E-mail
Carla Breedveld / Basic Beauty gebruikt uw naam en e-mailadres om informatie toe te sturen over activiteiten en diensten Carla Breedveld / Basic Beauty.Afmelding voor deze mailing is ten alle tijde mogelijk door het sturen van een email naar: mail@carlabreedveld.nl

Informatie verstrekking aan derden:
Carla Breedveld / Basic Beauty verkoopt / verstrekt haar gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien voor verbetering huidconditie of evt. gezondheidsredenen er baat is bij overleg met professionele derden partijen zal dit uitsluitend geschieden na uitdrukkelijke toestemming van desbetreffende persoon.

Bewaartermijnen en gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Carla Breedveld / Basic Beauty verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor uw gegevens worden verzameld, echter niet langer dan 2 jaar na laatste contact. U kunt ten alle tijden verzoeken uw gegevens te verwijderen, aansluitend worden u gegevens vernietigd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Carla Breedveld / Basic Beauty.

Wijzigingen
Carla Breedveld / Basic Beauty behoudt zich het recht om deze Privacy verklaring ten alle tijden en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. Elke wijziging wordt via de website bekend gemaakt. Geadviseerd wordt om regelmatig deze Privacyverklaring te bekijken. Voor eventuele vragen en/of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunt u contact opnemen met Carla Breedveld / Basic Beauty 06-14284394 of mail@carlabreedveld.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Carla Breedveld / Basic Beauty neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met: mail@carlabreedveld.nl

Privacy verklaring sitebezoeken

Het onderstaande privacy beleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Basic Beauty, KvK 39088966.

Versie: 25-05-2018 V1.0
Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

Het gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Doeleinden van gebruik
Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Basic Beauty in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. Basic Beauty gebruikt uw persoonsgegevens voor:
– het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
– het bepalen van strategie en beleid;
– het verzenden van de nieuwsbrief.

Omschrijving van de persoonsgegevens
Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:
– naam;
– e-mailadres;
– telefoon;
– technische browserinformatie;
– cookie ID;
– klik- en surfgedrag binnen deze website;
– social media account.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden
Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Gegevensbeveiliging
Basic Beauty maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is. Wij maken hiervoor in ieder geval gebruik van een TLS-verbinding.

Cookies
Op deze website worden cookies gebruikt om de website correct te laten functioneren. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van uw device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Basic Beauty of die van een derde partij.
Op onze website worden cookies gebruikt om:

 • functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);
 • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies);
 • om het mogelijk te maken om onze website te delen via social media (social media cookies).

Technische of functionele cookies
Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld. Wij gebruiken de volgende technische cookies: Het onthouden van uw voorkeur van de cookie instellingen (bewaartermijn is 30 dagen).

Analytische cookies
Daarnaast worden er op deze websitecookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, zodat wij inzicht kunnen krijgen in het gebruik van onze website en de effectiviteit van onze campagnes. Wij gebruiken de volgende analytische cookies: producten en services, benchmarking, technische ondersteuning en accountspecialisten. Google Analytics bewaart de gegevens 18 maanden.

Social media cookies
Om het mogelijk te maken voor u om onze informatie op deze website te delen via de diverse social media kanalen maken wij gebruik van de volgende cookies: Verificatie, veiligheid, advertenties, functies & services en prestaties.